Beste sportliefhebber

Hieronder vind je de voornaamste (nieuwe) maatregelen voor de sportsector zoals die gepubliceerd werden in het Koninklijk Besluit van 19 november 2021.

Vanaf zaterdag 20 november 2021:

 • Mondmaskers worden verplicht in de sportaccommodaties vanaf 10 jaar
  • Niet tijdens het sporten zelf
 • Sportwedstrijden en -trainingen:
  • Er gelden geen beperkende maatregelen rond het sporten zelf. Contact is toegestaan, geen restricties op sportersaantallen noch leeftijdscategorieën…
  • Deze mogen binnen georganiseerd worden voor een publiek van max. 50 personen (medewerkers, spelers, officials worden hierbij niet meegeteld)
  • Deze mogen buiten georganiseerd worden voor een publiek van max. 100 personen (medewerkers, spelers, officials worden hierbij niet meegeteld)
 • Indien meer publiek aanwezig is (van 51 tot 3.000 personen) , dient er steeds toelating van de lokale overheid te zijn in combinatie met het gebruik van een Covid Safe Ticket. De organisator zorgt voor de realisatie hiervan.
 • De horeca dient rekening te houden met het Covid Safe Ticket én het dragen van een mondmasker waarbij deze mag afgezet worden indien je aan een tafel zit. De uitbater dient dit te organiseren.

Al geldende maatregelen:

 • Blijf nadruk leggen op handhygiëne
 • Hou in de mate van het mogelijke steeds 1,5m afstand
 • Beperk de tijd in de kleedkamers tot een minimum
 • Ventileer, ventileer, ventileer
 • Ga zoveel als mogelijk naar buiten
 • Wie ziek is blijft thuis

Meer info:

 • De huidige regels in de sport vind je hier.
 • Het basisprotocol Sport en corona vind je hier.
 • Voor de Gentse context klik je hier.

Update 25 nov

Afgelopen vrijdag informeerden we jullie over de nieuwe maatregelen voor de sportsector.
Meer bepaald voor sportwedstrijden en – trainingen werd het volgende opgenomen:

 • Er gelden geen beperkende maatregelen rond het sporten zelf. Contact is toegestaan, geen restricties op sportersaantallen noch leeftijdscategorieën…
 • Deze mogen binnen georganiseerd worden voor een publiek van max. 50 personen (medewerkers, spelers, officials worden hierbij niet meegeteld)
 • Deze mogen buiten georganiseerd worden voor een publiek van max. 100 personen (medewerkers, spelers, officials worden hierbij niet meegeteld)

Indien meer publiek aanwezig is (van 51 tot 3.000 personen) , dient er steeds toelating van de lokale overheid te zijn in combinatie met het gebruik van een Covid Safe Ticket. De organisator zorgt voor de realisatie hiervan.

 • Volgens het laatste Koninklijk Besluit moet een sportclub een meldingsformulier overmaken aan de Politie voor samenkomsten met publiek, voor zowel activiteiten binnen als in openlucht.
  Het meldformulier evenementen Politie en bijkomende informatie is te vinden op de website van de Stad Gent.
 • Opgelet: bij terugkerende competitiewedstrijden gaat het over een ‘reeks aan evenementen’ en geef je bij het deel ‘Tijdsvenster evenement’ van het formulier de begin – en einddatum van de wedstrijdkalender.

Bijkomend heeft de Oost-Vlaamse gouverneur een politiebesluit uitgevaardigd met aanvullende maatregelen in de strijd tegen het COVID19-virus:
‘het inrichten door organisatoren van wie dit niet tot de normale programmatie en opdracht behoort van publiek toegankelijke fuiven, feesten en evenementen met als hoofddoel het afspelen van (elektronisch versterkte) muziek en dansen, is niet toegelaten vanaf 26/11/2021 tot en met 26/12/2021.’

 • Dit betekent concreet dat een fuif georganiseerd door een jeugdvereniging, sportclub,… de komende vier weken onmogelijk wordt.

Alle bovenstaande informatie kan je hier nalezen.