Om algemene verwarring te voorkomen, proberen we hieronder de huidige covid-maatregelen in het basketbal nog eens op te sommen. Ook de procedure voor wat je moet doen bij positieve gevallen, hangen we aan dit blogbericht.

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur.

Mondmasker

 • Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 10 jaar.
 • Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers
 • Over het algemeen geldt de mondmaskerplicht van het moment je de sportinfrastructuur betreedt, behalve als dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche) of om iets te eten of te drinken.
 • Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is.

Regels betreffende publiek

 • Er zijn weinig beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 50 personen blijft. Houd wel altijd voldoende afstand en houd rekening met de algemene verplichtingen voor het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke sportinfrastructuur.
 • Zonder Covid Safe Ticket kan je geen massa-evenement meer organiseren. De procedure inzake CERM/CIRM is opgeheven.
 • Enkel met een Covid Safe Ticket voor iedere bezoeker kan je nog een massa-evenement organiseren als:
  – je de toestemming van je lokale bestuur hebt gekregen (nodig voor evenementen vanaf 50 indoor)
  – je mondmaskers verplicht maakt. Verder hoef je geen beperkende maatregelen op te leggen
  – het publiek beperkt is tot maximum 75.000 personen.
 • Ook voor massa-evenementen met minder dan 50 personen binnen kan je met een Covid Safe Ticket werken. Informeer de deelnemers in dat geval duidelijk op voorhand. Voor deze evenementen heb je geen toestemming van het lokaal bestuur nodig.
 • Meer info over het gebruik van het Covid Safe Ticket vind je op de website van vlaanderen.be
 • Kinderen tot 12 jaar en 2 maand moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.

Regels voor indoor infrastructuur

Klik hier door voor de regels inzake indoor infrastructuur.

Coronaprotocol Basketbal Vlaanderen seizoen ’21-’22

Het objectief van Basketbal Vlaanderen is de competities op alle niveaus naar best vermogen te laten doorgaan en zo min mogelijk wedstrijden uit te stellen. Hiervoor wordt beroep gedaan én op de verantwoordelijkheidszin van de clubs én op het fairplay principe. Het is voor de clubs en Basketbal Vlaanderen – zowat een 1000-tal wedstrijden per weekend – absoluut noodzakelijk constructief samen te werken om naar best vermogen de competities te kunnen laten verlopen.

Een speler / speelster, trainer, bestuurder, scheidsrechter,… wordt helaas getroffen door covid-19 of moet in quarantaine verblijven. Wat zijn de gevolgen voor de competitie en welke stappen dient een club of individu te ondernemen?

Gevolgen competitie

 • Contact met de huisarts / contact tracing wijst uit welke personen (spelers/speelsters/staff…) een test dienen af te nemen en/of in quarantaine moeten worden geplaatst. Deze testen worden volledig terugbetaald door het RIZIV. 
 • Besmette spelers / speelsters of spelers/speelsters in verplichte quarantaine opstellen is strikt verboden. Zij worden beschouwd als niet gekwalificeerd om deel te nemen aan de wedstrijd.
 • Bij 3 of meer spelers die niet mogen/kunnen deelnemen omwille van besmetting of quarantaine op de dag van de wedstrijd, kan de wedstrijd, die in aanmerking komt voor stijgen en dalen of de bekercompetities op vraag van de club worden uitgesteld.
 • Uitstel dient aangevraagd te worden per wedstrijd. Verwittig zo snel mogelijk per mail het competitiemanagement (competitie@basketbal.vlaanderen en bij hoogdringendheid bellen naar 09 352 06 02).
 • Tot 48u voor de aanvang van de wedstrijd kan u om uitstel verzoeken bij het competitiemanagement. Dit vereist de nodige documenten als bewijs (doktersbriefjes, testresultaten, communicatie contact tracing,…). Na ontvangst van deze documenten wordt de wedstrijd uitgesteld. Wij garanderen uw privacy.
 • Bij latere vaststellingen (korter dan 48u voor de aanvang van de wedstijd) dien je het competitiemanagement te verwittigen. Daarnaast dien je de clubsecretaris/COVID 19-contactpunt van de tegenstander telefonisch en per mail te contacteren dat de wedstrijd niet kan doorgaan. Binnen de 24u dient u de vereiste documenten als bewijs aan te leveren aan het competitiemanagement.
 • Indien deze bewijzen niet worden bezorgd zal het dossier door het competitiemanagement administratief worden behandeld, wat kan leiden tot toepassing van art.CD274 ( verloren verklaarde wedstrijd).
 • Wanneer een wedstrijd dient herplaatst te worden omwille van bovenstaande redenen zal deze automatisch verplaatst worden naar de tweede week na de origineel geplande wedstrijddatum.
  ✓ Voorbeeld: de wedstrijd van zaterdag 25 of zondag 26 september ‘21 kan niet doorgaan wegens covid. Deze wedstrijd wordt automatisch verplaatst naar een avond in de week van 4 tot 10 oktober ‘21.
  ✓ Dit geldt voor alle seniorenreeksen (heren en vrouwen) die met stijgen en dalen spelen én de bekercompetities alle niveaus en competities.
  ✓ De thuisspelende club verwittigt de maandag na het kwestieuze weekend (27 september) zowel het competitiemanagement als de tegenstrever van de exacte datum, aanvangsuur en locatie.
  ✓ Bij de jeugdafdelingen kan er in onderling overleg naar een nieuwe datum gezocht worden. In overleg met het competitiemanagement kan beslist worden dat de wedstrijd niet meer gespeeld moet worden. Er wordt geen financiële sanctie opgelegd.
  ✓ Indien de thuisclub niet over een zaal in de kwestieuze week beschikt kan het competitiemanagement ervoor kiezen om deze wedstrijd op een alternatief terrein, evenzeer de zaal van de tegenstrever, af te werken of een ander tijdstip eenzijdig opleggen.
 • Indien het competitiemanagement van oordeel is dat er sprake is van oneigenlijk gebruik van de maatregelen om wedstrijden te annuleren kan de competitiemanager vragen ondersteunende medische attesten over te maken aan Dr. Sven Aertgeerts over te maken, welke dan het competitiemanagement zal adviseren, wat kan leiden tot toepassing van art. CD274 (verloren verklaarde wedstrijd).. Deze beslissing kan gecontesteerd worden voor de rechterlijke raden van de federatie.
 • Een scheidsrechter die positief test of in quarantaine moet verwittigt z.s.m. het verantwoordelijke aanduidingen
 • We rekenen op ieders verantwoordelijkheid. Kom niet naar een training of wedstrijd wanneer dit onverantwoord is voor de gezondheidssituatie van anderen. Ook bij (lichte) symptomen blijf je thuis.

Wat moet ik doen als club wanneer er een speler besmet is?

Als club draag je de verantwoordelijkheid om alles coronaproof te organiseren. Volg hierbij strikt de protocollen van Sport Vlaanderen. In de eerste plaats: hou afstand van elkaar, zeker in de
kleedkamer. Door ver genoeg uit elkaar te zitten en een mondmasker te dragen in de kleedkamer vermijd je heel wat hoog-risicocontacten. De club, of Basketbal Vlaanderen, is niet bevoegd om spelers of speelsters in quarantaine te plaatsen. Dit is enkel voorbehouden aan de contact tracing en huisartsen. Je hoeft als club bij een besmetting extra voorzichtigheid aan de dag te leggen, maar je bent niet verplicht om heel je ploegonmiddellijk in quarantaine te plaatsen.

De besmette speler of speelster dient via de contact tracing door te geven met wie hij of zij nauw contact heeft gehad (15 minuten contact op minder dan 1,5 meter zonder mondmasker): denk bijvoorbeeld aan de spelers of speelsters die direct naast hem of haar zaten in de kleedkamer. De club kan de besmette speler of speelster wel helpen met het opstellen van een lijst met contactgegevens. Vervolgens laat je de contact tracing haar werk doen. 

Wanneer moet een speler/speelsters in quarantaine en wanneer mag ik eruit?

Ben je in contact gekomen met iemand die corona heeft? Was je langere tijd (meer dan 15 minuten) en van dichtbij (binnen aan afstand van 1,5 meter) in contact met deze persoon? (Bijvoorbeeld: een
speler of speelster waar je naast hebt gezeten in de kleedkamer). Dan spreken we van een contact met een hoger risico om besmet te zijn.

Wat moet je doen?

Ben je volledig gevaccineerd?

 • Ga in quarantaine
 • Je krijgt een test
 • De quarantaine wordt onmiddellijk stopgezet wanneer je test negatief is
 • Laat je daarna nog eens testen op dag 7 na het laatste risicocontact.

Ben je nog niet volledig gevaccineerd?

 • Ga in quarantaine.
 • Je krijgt een test
 • Een eerste test (je moet niet getest worden als je laatste contact met de persoon die positief testte op corona meer dan 72 uur geleden is)
 • Een tweede test vindt plaats op de zevende dag na je laatste contact met de persoon die positief testte op corona.
 • Draag altijd een mondneusmasker.
 • Was vaak je handen.
 • Laat geen andere personen binnen in je huis.
 • Je mag alleen naar de apotheek, de dokter en de supermarkt.
 • Meet 2 keer per dag je temperatuur.
 • De quarantaine wordt opgeheven van zodra je het resultaat van je tweede test kreeg.

Bron: Basketbal Vlaanderen