De verspreiding van het Coronavirus lijkt wereldwijd niet meer in te dammen. Toch kan je als club een aantal maatregelen treffen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Volg de tips op onze poster of surf naar www.info-coronavirus.be