Maandag kwam het nieuws dat er code oranje werd uitgesproken in de sportwereld. Na deze beslissing kregen we heel wat vragen binnen, we proberen hieronder de meest gestelde vragen met het juiste antwoord op te lijsten. 

Concreet betekent code oranje dit dat indoor sporten, waar de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden, tijdelijk contactloos worden voor iedereen boven 12 jaar. Uiteraard kunnen matchen hierdoor niet meer doorgaan. Trainen kan wel nog, al zal dat contactloos moeten gebeuren. 

Mogen er nog passen gegeven worden op training? 

Ja, dat mag. Wel mits het ontsmetten van de bal(len) voor én na de training. Blijf ook zeker de minimumafstand van anderhalve meter bewaren tijdens het passen. Hou daarnaast ook rekening met het maximum aantal toegelaten sporters op het terrein. Er mag 1 speler per 30m² op het terrein staan, wat overeenkomt met max. 12 spelers op het basketbalterrein om veilig te zijn. 

Mag er buiten wél met contact getraind worden? 

Ja, dat mag. Het tijdelijk contactloos trainen geldt voor de zaalsporten. Alle outdoor trainingen mogen dus in principe mét contact gebeuren, al vragen we om hier ook extra voorzichtigheid in te bouwen. Kleedkamers blijven natuurlijk toe en douchen doe je thuis. 

Mogen meisjes met overlapjaar M12 wel nog meedoen bij de M12? 

Ja, we laten het toe om deze meisjes bij de M12 te laten spelen. 

Vallen de Top Divisions onder topsport? 

Top Division Men One en Top Division Men Two vallen niet onder topsport, deze competitie worden dus sowieso stilgelegd. In Top Division Women wordt de competitie twee weken uitgesteld. Daarna zal getracht worden om alles veilig op te starten, in lijn met de protocollen van de Pro Basketball League. 

Kon er niet gewoon beslist worden om de kleedkamers en de cafetaria’s te sluiten?

Het uitroepen van code Oranje was een beslissing van de overheid. Ook Basketbal Vlaanderen moet hier gewoon de regels volgen. We drongen aan op de maatregel ‘kleedkamers & cafetaria’s sluiten’, maar de situatie was te ernstig geworden. 

Gaan de U8/U10/U12-competities dan door zonder publiek? Wie mag nog aanwezig zijn tijdens een wedstrijd? 

Bij de U12 en jongere leeftijden zijn de regels rond het publiek niet gewijzigd. Hier mogen dus nog steeds max. 200 personen indoor aanwezig zijn. 

Is er cijfermateriaal die de beslissing om naar code oranje over te gaan, kan staven? 

17% van de seniorwedstrijden van afgelopen weekend konden niet gespeeld worden o.w.v. het coronavirus. Een 70-tal wedstrijden werden uitgesteld en een 15-tal forfaits moesten uitgesproken worden.

Wordt er coronaproof oefenstof voorzien of kijken de clubs hier zelf voor? 

Basketbal Vlaanderen kijkt om een voorbeeldtraining voor +12 jarigen uit te werken, die rekening houdt met de maatregelen die van kracht zijn. 

Wat is de definitie van een supporter? Is dit elke supporter of enkel +12 jarigen? 

Kinderen t.e.m. 12 jaar tellen niet mee in de ’12 supporters toegelaten’. In onze regels spreken we dus eigenlijk over 12 supporters die ouder dan 12 jaar zijn. Indien een club echter max. 12 personen mag/wil toelaten, maakt de leeftijd niet uit. 

Hoe zal het verdere verloop van de competitie er gaan uitzien? 

Er wordt overleg opgestart met alle seniorreeksen. Op basis van dat overleg zal voor één van de vervolgformules gekozen worden. Bij jeugd gaan we zoveel mogelijk de ‘gewone’ planning/kalender verder volgen.

Bron: Basketbal Vlaanderen – 14 oktober 2020